dimarts, 2 d’agost de 2016

Construcció Natural a Mallorca

Tallers de familiarització * Estiu 2016

27 i 28 d'agost
CONSTRUCCIÓ AMB BALES DE PALLA
Un model constructiu Nebraska, apte per a autoconstructors


3 i 4 de setembre 
COS DE REFERIT DE FANG FERMENTAT
Formulació i aplicació de morters fermentats * Bioclimatisme

10 i 11 de setembre
REVESTIMENTS FINALS A BASE D'ARGILA

Formulació i aplicació de morters per acabats

PRESENTACIÓ
La motivació d'aquest taller és compartir coneixements, tècniques i experiències sobre la construcció amb palla i terra, i difondre els avantatges d'aquests biomaterials de construcció i les seves possibilitats.

L'objectiu principal és el contacte i l'exploració directa en la construcció amb bales de palla i els referits i acabats amb terra crua, ambdós excel·lents materials naturals no processats. També farem sessions teòriques sobre coneixements generals de la construcció amb bales de palla i el disseny bioclimàtic.

Els continguts menys coneguts relacionats amb la palla i la terra els veurem de forma teòrica i pràctica. Aquells continguts sobre els quals és més senzill obtenir suport extern, com cimentació i cuberta, els veurem de forma teòrica.

PER A QUI ÉS AQUEST CURS
Està adreçat a persones que vulguin construir la seva llar,
i a estudiants i professionals de l'àmbit de la construcció
(constructors, tècnics i industrials) i del medi ambient,
que vulguin construir de la forma més sana i neta possible.

No són necessaris coneixements previs de construcció.


Murs de càrrega o autoportants. Can Santosha


Primer cap de setmana: 27 i 28 d'agost
MURS PORTANTS I PREPARACIÓ DE FANG FERMENTAT

Durant el taller posarem en pràctica un sistema constructiu amb bales de palla, senzill i efectiu, apte per l'autoconstrucció i amb opcions per reduir costos. Durem a terme de forma col·laborativa la construcció d'una petita casa de bales de palla fins al seu anell perimetral superior, basant-nos essencialment en el sistema autoportant i amb alguns elements estructurals de fusta.

Teoría
-Característiques generals i avantatges de la construcció amb palla: aïllament, salut, ecologia, autocontrucció.
-El mur portant de palla: avantatges i limitacions. Consideracions pel disseny, cimentació i teulada. Distàncies mínimes a cantons i alternatives per reduir-les. Possibles cimentacions radikals.

Pràctica
-La bala de palla: especificacions, maneig, preparació, prerevoc, tall.
-Damunt una sobrecimentació pre-existent, anell perimetral, premarcs portants, rejilla.
-Preparació de premarcs portants de finestres.
-Instal·lació de guies per fils.
-Murs autoportants
-Anell perimetral superior.
-Precompressió dels murs i fixació de l'anell superior als premarcs.
-Formulació i preparació de la mescla de fang fermentat per la capa de cos del referit. Preparació dels ingredients (terra, palla picada, fems de vaca, arena) i mescla i "ensilat" per a que fermenti durant la setmana.


Aplicació de capa de cos fermentada. Can Santosha


Segon cap de setmana: 3 i 4 de setembre
BIOCLIMATISME I APLICACIÓ DEL COS DE REFERIT

El referit és la capa que dóna el cos i forma a la cobertura del mur. Literalment, "re-fa" la superfície del mur i per tant la forma que tendrá un pic acabada: si volem donar un volum al mur es fa amb aquesta capa. Té una funció estructural perquè crea un pla de continuitat del mur que les bales no donen, i també té la funció de protegir el mur. En el cas d'un mur de palla té la funció addicional d'aportar regulació tèrmica (inèrcia) i higromètrica. Aplicable sobre palla i sobre altres suports.

Teoria
-Disseny bioclimàtic en cases de palla. El comportament del Sol. Orientació general, calefacció i refrigeració solar passiva, voladissos, captació de calor, massa tèrmica, ubicacions favorables i desfavorables de finestres, ventilació creuada, ventilació vertical. 
-Opcions organitzatives per reduir costos i endeutar-se menys o no endeutar-se. Autopromoció, autoconstrucció, voluntariat, suport recíproc, cooperativa de vivenda.

Pràctica
-Referit del mur de palla amb capa de cos. Aplicació manual de la mescla de fang fermentat, en versió doble: murs curvats seguint la forma de les bales, i murs llisos a base de regles.


Capa base amb fibra sobre suport de totxana. Aplicada per Terram

Tercer cap de setmana: 10 i 11 de setembre
FORMULACIÓ I APLICACIÓ DE REVESTIMENTS D'ARGILA
PER CAPES D'ACABATS

És la capa final del mur, la que es veu i està en contacte amb nosaltres. És el vestit del mur, literalment la que "re-vesteix" el mur, cubrint-lo com una pell que segueix totes les seves formes. Té una funció estètica i mantén les propietats de les capes inferiors. Els revestiments d'argila tenen un gran marc de possibilitats estètiques, per la varietat de colors amb que l'argila se'ns presenta i els múltiples acabats que se'ls hi poden fer.

Teoria
-Propietats dels revestiments d'argila per acabats.
-Formulació de morters d'acabats amb materials locals. Aglutinant, àrid, fibres, additius.
-Preparació del suport.
-Estabilització.

Pràctica
-Formulació i preparació de morters.
-Aplicació de revestiments. Llana i brotxa.
-Tipus d'acabat: fratasat, lliscat, pinzellat, esponja.

Relleu en capa base amb revestiment d'argila lliscada. Aplicat per Terram


INFORMACIÓ GENERAL DEL TALLER

Horari:
Dissabtes i diumenges de 10 a 20 h. (aturada d'una hora i mitja per dinar ;-))

Imparteixen:

Murs de palla i cos de referit:
SA CASA DE PALLA - Siddhu Sintes * Veure Presentació

Revestiments d'argila:
TERRAM - Antonella Manca i Miguel Muelas * Veure el WEB * Veure el Perfil FB

Lloc:
Santa Maria - Marratxí

Dinar:
de traje per compartir

Coses per dur:
Roba de treball.
Guants de treball.
Guants de cuina.
Llanes i paletes.

Preu:
Palla + Referits: 180
Referits + Revestiments: 180
Revestiments: 100
Cicle complet: 240
Descompte per parelles/famílies.

Si necessites flexibilitat en podem parlar.
Possible reducció de preu col·laborant en preparatius.

Més informació i inscripcions:
Siddhu, tel. 607 266 741 * sidhu108@gmail.com

Col·laboren:
Revestit rústic d'argila fregada. Can Santosha
Relleu: en la capa de cos, sense revestir - Murs: revestit rústic d'argila fregada
Can Santosha

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada